top of page
IMG_1577.jpeg
IMG_0185.jpg

Miljövänlig kyla

Framtidens köldmedium stavas Co2

Vi på Po Optimering arbetar mycket med naturliga köldmedium som Co2, för att minimera vår egen samt kunders klimatpåverkan maximalt.
Vi har över 15 års erfarenhet av transkritiska samt subkritiska anläggningar för Co2. En fantastisk teknikutveckling av systemlösningar har vi varit med om på dessa år.

Teknikutveckling som ej avstannat utan med vår kompetens
erbjuder vi det energieffektivaste valet för framtida krav.
Co2 är ett mycket lämpligt val av många kylanläggningar såsom, livsmedelsbutiker, storkök, isbanor, processindustrin samt större luftkonditioneringsanläggningar. Installation av Co2 ger många fördelar, anläggningarna drar mindre energi, ger mer värmeåtervinning samt har minimal klimatpåverkan är några. Dessutom har det inga krav på återkommande läcksökning såsom F-gaserna har.

För mer information besök gärna Alltomfgas.se

bottom of page